IEDEREEN WELKOM!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom én veilig voelt. Dit kunnen wij samen mogelijk maken. Ongewenst seksueel gedrag is niet oké, ook niet op Plazey. Als je denkt dat iemand wordt lastiggevallen, vraag dan: ‘Ben je oké?’. Word je zelf lastig gevallen of voel je je onveilig? Weet dan dat je altijd terecht kan bij de medewerkers van Plazey (herkenbaar aan de knalgele of roze t-shirts) en tolken. We luisteren dan aandachtig naar je verhaal en bepalen samen wat de gewenste volgende stappen zijn.