De website van Plazey (www.plazey.be) is opgemaakt met oog op toegankelijkheid voor alle mogelijke gebruikers.

We besteden ook aandacht aan toegankelijkheid van:

  • ons festival
  • onze nieuwsbrief

Als je toch toegankelijkheidsproblemen ondervindt, kan je mailen naar info@plazey.be of bellen naar 02 412 00 50.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 juli 2023.